موارد مهم در زمان استفاده از چکش هیدرولیکی جهت جلوگیری از صدمات وارده

سنگین یدک
14 اکتبر, 2015
بدون دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه

موارد مهم در زمان استفاده از چکش هیدرولیکی جهت جلوگیری از صدمات وارده

•در حین کار و در حال ضربه زدن از حرکت چرخشی ( بطرف چپ و راست ) خوداری نمایید.

•همیشه و در همه اوقات در حین کار ٬ چکش را عمود بر سطح جسم مورد تخریب نگاه دارید .

•در صورت زیاد بودن فشار از طرف چکش بر روی جسم مورد تخریب ، چکش و ماشین کشنده شروع به لرزش خواهد نمود .

•در صورت کم بودن فشار از طرف چکش برروی جسم مورد تخریب ، خود چکش شروع به لرزش می نماید.

•از قلم چکش به هیچ وجه بعنوان اهرم استفاده نشده و برای بلند نمودن اجسام بعنوان جراثقال استفاده نگردد .

•نباید بدنه چکش به قسمتهای مختلف جسم مورد تخریب تکیه داشته باشد درغیر این صورت باعث فرسودگی بدنه چکش خواهد شد .

•در صورتی که چکش برای مدتی طولانی و به صورت افقی ( مثلا کندن تونل ) در حال کار باشد ، جهت کاهش حرارت تولید شده در بوشها و قسمتهای متحرک چکش لازم است که گاهی چکش را حداقل چند دقیقه به حالت عمود نگهداشته تا عملیات روغن کاری بدون نقص انجام و مجددا” به عملیات محوله ادامه دهید .

•بعد از خاتمه کار ، چکش را به حالت عمود بطوری که نوک چکش به زمین اتصال نداشته باشد آویزان نماییم درغیر این صورت فشار بازوها مخصوصا” در هوای سرد باعث شکستن قلم چکش خواهد شد .

•قبل از شروع به کار مخصوصا” در هوای سرد خیلی آهسته عملیات را شروع تا قلم واجزاء چکش گرم گردد .

•به هیچ وجه چکش را قبل از توقف کامل از سطح مورد تخریب بلند نکنید .

•جهت شکستن صخره ، سنگهای بزرگ و یا بتون همیشه عملیات را از لبه شروع نموده و به سمت مرکز جسم خاتمه دهید .

•جهت گریسکاری از گریس تیپ دی سولفات مولیبدون استفاده نمایید .گریسهای نرمال سریعا” ذوب شده و ریزش از قسمتهای مختلف قلم قابل مشاهده می باشد .

•کریریا ماشین کشنده نباید به حداکثر ظرفیت خود ( گازخور) کار نماید بدین معنی که افزایش جریان روغن درازدیاد قدرت کار چکش اثر نداشته و در ضمن باعث افزایش گرمای روغن گردیده و نتیجتا” راندامان کاری کاهش می یابد.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.